PŘEMYSL PITTER
 
Na podzim 1944 vznikl v Praze Výbor křesťanské pomoci židovským dětem, který se měl postarat o děti, jež se po válce vrátí. Velikou roli ve Výboru sehrál humanista Přemysl Pitter (1895–1976) a jeho pomocnice Olga Fierzová. Od května 1945 získal Pitter od České národní rady povolení využívat čtyři zámky, jež byly konfiskovány německým majitelům: Štiřín, Olešovice, Kamenice a Lojovice. V zámcích pečovali vychovatelé o židovské děti, které se zotavovaly z fyzických i psychických následků dlouhodobého strádání. Již 22. května sem P. Pitter přivezl 40 židovských dětí ve věku 2-16 let. Později sem byly převezeny také německé děti, jejichž rodiny byly určeny k odsunu nebo které přišly ve víru války o rodiče a veškeré příbuzné. Právě židovské a německé děti byly prvními vlaštovkami smíření.
 
Během dvou let se na zámcích vystřídalo 810 dětí. Některé se vrátily domů, pro ostatní se podařilo najít náhradní rodiče
 
 
» ZAVŘÍT OKNO «