DĚTSKÉ ČASOPISY V TEREZÍNĚ
 
V průběhu roku 1942 vznikaly v některých objektech v Terezíně domovy pro děti a mládež – tzv. kinderheimy, zkráceně heimy. V těchto chlapeckých a dívčích domovech žily děti pohromadě pod dohledem vychovatelů, asi 30 dětí na jednom pokoji, společně se zde stravovaly, věnovaly se zakázané výuce (která se skrývala pod slovem „program“) i hrám. Část dětí pracovala: pomáhaly např. při zahradnických pracích nebo se učily řemeslu (truhlář, zámečník, zahradník).
V řadě z domovů byla vytvořena samospráva – děti samy měly dbát na úklid, hygienu i plnění svých úkolů. V domovech děti vytvářely vlastní časopisy. Nejznámějším byl časopis Vedem, který vydávali chlapci z domova č. 1. Mezi další známé časopisy patřil Domov, Rim Rim Rim, Bonaco, Hlas půdy, Kamarád, či Noviny.
 
 
» ZAVŘÍT OKNO «