PROPAGANDISTICKÁ ÚLOHA TEREZÍNA
 
Terezín měl plnit v rámci tzv. „konečného řešení židovské otázky“ tři funkce: shromažďování Židů před jejich deportací na východ, funkci decimační a funkci propagandistickou: měl před světem demonstrovat, že nacisté dali Židům k dispozici město, které si mohou sami spravovat. Po válečných neúspěších v roce 1943–44 nacisté připustili, aby Terezín navštívila delegace zástupců Mezinárodního červeného kříže a aby zde byl natočen propagandistický dokumentární film.
 
Na jaře 1943 se započalo se „zkrášlováním města“. Byla zde otevřena kavárna, Banka židovské samosprávy, která vydávala peníze bez faktické hodnoty, byly vymýšleny nové názvy ulic – Jezerní třída, Nádražní či Lázeňská. Sázely se květiny, na náměstí vznikl hudební pavilon, stavěla se zařízení pro děti, do kterých děti vůbec nesměly vstoupit, byla zřízena mateřská školka, vznikl sportovní areál v prostoru Jižního vrchu – tzv. bašty. Podporováno bylo i kulturní dění v ghettu, v sokolovně přeměněné na společenský dům se v době plánované návštěvy konala každý večer divadelní představení.
 
Aby se zmenšila přelidněnost Terezína, bylo vypraveno několik transportů do Osvětimi. Návštěva delegace v červnu 1944 proběhla pro nacisty nadmíru uspokojivě. Její zpráva vytvořila ve světě iluzi příjemného lázeňského města, které Adolf Hitler daroval Židům.

 
 
» ZAVŘÍT OKNO «