Židovské muzeum v Praze
Židovské muzeum v Praze
ENGLISH
 
Kontakt

KONTAKT:


 

Židovské muzeum v Praze - Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Jan Wittenberg
Maiselova 15, 110 00 Praha 1
tel: (+420) 222 325 172, fax: (+420) 222 318 856
e-mail: jan.wittenberg@jewishmuseum.cz
www.jewishmuseum.cz

Autorky projektu
Ing. arch. Dana Gabalová
 
Mgr. Marie Zahradníková