Židovské muzeum v Praze
Židovské muzeum v Praze
ENGLISH
 
Metodika

METODIKA:


 
Na tuto stránku zařazujeme metodické návrhy, nápady a postřehy jednotlivých učitelů, kteří s výstavou "Neztratit víru v člověka..." pracovali. Pro rozšíření zařazujeme i další metodické návrhy na zpracování tématu holocaustu ve školách. Uvítáme všechny Vaše nápady, které by mohly ostatním usnadnit práci s výstavou, případně s tématem holocaustu či antisemitismu. Uvítáme také jakékoliv komentáře ke zde zveřejněným materiálům nebo k výstavě samé.
 
 
 
METODIKA A PRACOVNÍ LISTY PRO SŠ:
 
Metodika pro pedagogy (2 strany)
 
Definování pojmu diskriminace (pro pedagogy, 2 strany)
 
Osobní karta (pro studenty, 2 strany)
 
Otázky k výstavě (pro studenty, 2 strany)
 
Předchozích 8 stran v jednom souboru
 
 
 
OSTATNÍ METODICKÉ NÁVRHY K VÝSTAVĚ:
 
Pracovní list s otázkami k celé výstavě Vhodné pro 2. stupeň ZŠ i pro SŠ
 
Návod pro práci s výstavou ve skupinách Vypracováno pro Gymnázium Luďka Pika, Plzeň
 
 Návrhy pracovních listů ze semináře pro učitele v Terezíně
 (listopad 2006):

Martin Glas 1 pro vyšší ročníky ZŠ
 
Martin Glas 2 pro vyšší ročníky ZŠ
 
Petr Ginz 1 pro vyšší ročníky ZŠ
 
Petr Ginz 2 pro vyšší ročníky ZŠ
 
Alice Justitzová pro SŠ
 
 
METODICKÉ NÁVRHY K HOLOCAUSTU A ANTISEMITISMU VE VÝUCE:
 
Metodika pro učitele Vypracováno pro učitele dějepisu, ON, ČJ a NJ na Střední škole informatiky a spojů, Brno
 
Tajenka doplňek předchozí metodiky
 
 
 
INFORMAČNÍ TEXTY:
 
Dějiny Židů v českých zemích
 
Dějiny Židů v českých zemích v datech
 
Slovníček pojmů
 
Dějiny antisemitismu
 
Historie šoa
 
Protižidovské zákazy 1939-41