Židovské muzeum v Praze
Židovské muzeum v Praze
ENGLISH
 
Odkazy

SEZNAM ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ O HOLOCAUSTU:


 

Projekty Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu
Projekt „Zmizelí sousedé“ vybízí mladé lidi k pátrání po sousedech, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v období 2. světové války.
V roce 2004 vznikl navazující projekt Pocta dětským obětem holocaustu. Zabývá se převážně předválečnými židovskými žáky a studenty té školy, kterou dnešní studenti a žáci navštěvují. Vzniká společná výstava s cílem místní, národní a mezinárodní prezentace studentské práce, kterou přestavují autoři sami a originální pamětní deska umístěná ve škole.
 
Kontakt:
www.zmizeli-sousede.cz a www.jewishmuseum.cz
Marta Vančurová – o.s. Zapomenutí, tel. 603 147 074, martavan@gmail.com
(předseda o.s. Zapomenutí: Zdeněk Zbořil, Ústav mezinárodních vztahů Praha)
Zuzana Pavlovská– Židovské muzeum v Praze - Oddělení pro vzdělávání a kulturu
zuzana.pavlovska@jewishmuseum.cz; tel.: 224 814 926, 222 322 935

Nadační fond obětem holocaustu
Nadační fond obětem holocaustu je nezisková organizace, kterou zřídila Federace židovských obcí v ČR v roce 2000. Je členem Asociace nadačních fondů při Fóru dárců a je vázán Principy etického chování nadačních fondů.
V rámci podpory projektů sloužících k důstojné připomínce obětí holocaustu a vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu již podpořili 120 projektů.
 
Kontakt:
www.fondholocaust.cz
Nadační fond obětem holocaustu, Legerova 22/1854, Praha 2
Tel.: 224 261 615, fax: 224 262 563,
e-mail: info@fondholocaust.cz

Institut Terezínské iniciativy, o. p. s. – internetové stránky www.holocaust.cz
Cílem internetových stránek www.holocaust.cz je poskytovat informace, dokumenty a další materiály o genocidě Židů a Romů za druhé světové války, o dějinách rasismu a antisemitismu. Internetové stránky holocaust.cz mají přispět k výchově proti rasismu, jehož projevy jsou bohužel v naší společnosti stále přítomné. Stránky provozuje Institut Terezínské iniciativy o. p. s.
 
Kontakt:
Institut Terezínské iniciativy
Jáchymova 3, 110 00 Praha 1, tel: 222 31 70 13 tereza.stepkova@terezintudies.cz; education@terezinstudies.cz
www.holocaust.cz; www.terezinstudies.cz

Muzeum romské kultury, Brno
Muzeum romské kultury (MRK) patří mezi ta muzea, která se přestala soustředit pouze na svou sbírkotvornou činnost a díky výchovně – vzdělávacím programům se otevírá široké veřejností.
Jedním z hlavním témat Muzea romské kultury je historie Romů, jejíž nedílnou součástí je holocaust. Muzeum proto nabízí školám a jiným organizovaným skupinám vzdělávací programy s touto tématikou.
 
Kontakt:
Muzeum romské kultury
Bratislavská 67, 602 00 Brno
tel./fax. +420 545 571 798
e-mail: lektor@rommuz.cz
www.rommuz.cz

Survivors of the Shoah Visual History Foundation
V roce 1994 Steven Spielberg založil neziskovou organizaci nazvanou Survivors of the Shoah Visual History Foundation, aby natáčela výpovědi lidí, kteří přežili Holocaust, a také dalších svědků.
Nyní se nadace Shoah Foundation zaměřuje na využití vzdělávacího potenciálu svého rozsáhlého a bohatého archívu. Posláním nadace Survivors of the Shoah Visual History Foundation je překonat předsudky, netoleranci, a náboženský fanatismus – jakož i utrpení, která způsobují – pomocí vzdělávacího využití obrazových svědectví z jejího archívu.
 
Kontakt:
Martin Šmok, regionální poradce Shoah Foundation
telefon: +420 775 966 653, e-mail: smok@verafilm.cz

Tváří v tvář historii
Nový program, který je českou obdobou mezinárodního kurzu Facing History and Ourselves (FHAO), nabízí osobitý pohled na historii a na oblasti vzdělávání, s nimiž lze historii propojit. Je určen (nejen) učitelů dějepisu, literatury a společenských věd. Uskutečňováním programu v České republice je pověřeno občanské sdružení AISIS.
 
Program je v současné době realizován ve formě víkendových dílen a pětidenních seminářů (obě aktivity jsou akreditovány MŠMT jako programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků).
 
Kontakt:
www.aisis.cz, www.mujnet.cz (v sekci Projekty najdete aktuální informace o pořádaných kurzech)
AISIS o.s., Gorkého 499, Kladno 272 01
e-mail: aisis@aisis.cz

Vzdělávací oddělení Památníku Terezín
Hlavním cílem Vzdělávacího oddělení Památníku Terezín je pořádat jednodenní a vícedenní vzdělávací semináře pro žáky, studenty a pedagogy se zaměřením na historii holocaustu, problematiku antisemitismu, rasismu a intolerance ve společnosti – v minulosti i v současnosti.
 
Kontakt:
www.pamatnik-terezin.cz (sekce „vzdělávání“)
Památník Terezín (Vzdělávací oddělení)
Principova alej 304
411 55 Terezín
tel: 416 782 576, 416 782 949, fax: 416 782 993
e-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz

Hidden Child
Účelem organizace je zastupovat společné zájmy všech přeživších dětí v Evropě ve styku s jinými organizacemi a institucemi; poskytovat informace o dětech přeživších holocaust a předkládat je veřejnosti a odstraňovat nepochopení, neznalost a zbytky antisemitismu v členských státech.
 
Kontakt:
Jáchymova 3
110 01 Praha 1
tel: 224 819 584

Nicolas Winton – Síla lidskosti: Vzdělávací projekt Loterie života
Speciální interaktivní výukový program, jehož součástí je promítání filmu s následnou besedou s „Wintonovými dětmi“, žijícími v České republice. Projekt má zapojit studenty do detektivní práce hledání více než 400 dosud neobjevených „Wintonových dětí.“
 
Kontakt:
W.I.P. s.r.o.,
Salmovská 11
120 00 Praha 2
www.wintonfilm.com
tel: 224 911 072
email: nicholaswinton@seznam.cz; zdenek.tulis@seznam.cz

Židovský památník Černovice
Památník obětí holocaustu z malé obce u Pelhřimova, který nabízí programy pro školy i pedagogy. Specifikem je, že se účastníci seminářů mohou seznámit s místními, regionálními dějinami i poznat životní osudy konkrétních rodin. K dispozici jsou pracovní listy. Projekt vznikl ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Židovský památník Černovice byl odhalen 10. listopadu 2002, u příležitosti 60. výročí deportace tamního židovského obyvatelstva do nacistických koncentračních táborů.
 
Kontakt:
Michael Deiml: pamatnik-cernovice@ngi.de, mideiml@ngi.de
Jana Skácelová: MU Brno Katedra OV PdF, skacelova@jumbo.ped.muni.cz

Centrum ekumenického setkávání a dialogu v Olomouci
Centrum ekumenického setkávání a dialogu se zabývá mimo jiné dialogem židů a křesťanů a také dějinami židovsko-křesťanských vztahů v minulosti i současnosti. Pozornost věnuje též vztahům mezi židy a muslimy.
 
Kontakt:
Drs. Hildegonda Rijksenová
U místní dráhy 3
779 00 Olomouc 9
Tel.: +420 585 417 677

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze
Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze nabízí programy pro školy i semináře pro učitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které se týkají dějin antisemitismu a holocaustu.
 
Kontakt:
www.jewishmuseum.cz
Maiselova 15, 110 00 Praha 1
tel. 222 325 172, fax 222 318 856
e-mail: education@jewishmuseum.cz