Židovské muzeum v Praze
Židovské muzeum v Praze
ENGLISH
 
O projektu

OHLASY Z ANKETNÍCH LÍSTKŮ:
 


 
1. Jak na Vás výstava celkově zapůsobila?

Z vybraných odpovědí:
Výstava je velice zajímavá a návštěva je skutečným zážitkem.
Posílila a prohloubila můj dosavadní vztah k židovskému národu.
Velmi emotivně.
Přesto, že není má první, tak silně a citově i intelektuálně.
Velmi intenzivně.
Velmi silný dojem.
 

2. Myslíte si, že výstava rozšířila Vaše dosavadní vědomosti?

Z vybraných odpovědí:
Určitě, ale myslím, že těch nebude nikdy dost.
Ano.
Ano, zcela neobvyklé fotografie.
Určitě ano.
Určitě ano a jsem ráda, že něco takového vzniklo.
Ano, myslím – vím teď více o Židech a jejich minulosti.
Obecné vědomosti jsem již měla, ale velmi sugestivní byla rovina životních příběhů dětí.
 

3. Čím Vás výstava zaujala nejvíce?

Z vybraných odpovědí:
Autentickými záznamy z deníků, vysvědčeními, osobními věcmi, které mi přiblížily osobnosti jednotlivých dětí…
Perfektním zpracováním.
Příběhy z malých měst.
Pojetím celkového obsahu.
Důrazem na individualitu, osobní zážitky, konkrétnost, množstvím osobních dokumentů, fotografiemi, deníky a propojením s dobou, kdy se odehrávaly.
Příběhy…
Že je prováděna osudy přeživších dětí, nahlédnutá jejich perspektivou a vnímáním.
 

4. Který z příběhů Vás oslovil a proč?

Z vybraných odpovědí:
Různé odpovědí (vliv mělo případné shlédnutí promítaného filmu v rámci doprovodných programů k výstavě).
 

5. V čem spatřujete smysl tématu, eventuálně jeho aktuálnost dnes?

Z vybraných odpovědí:
Stálé nebezpečí myšlenky fašismu, která je bohužel čím dál více aktuální.
Nesmyslná krutost rozhodně není smetím v odpadkovém koši dějin. Projevit se může kdykoliv a nečekaně, měli bychom být připraveni.
Hlavně pro mladé.
Aby se lidi vcítili a aby nikdo nezapomněl, jaké to bylo.
Aby lidé věděli, jak vše bylo, aby znali pravdu a nikdo se neopovážil v dnešní době prohlašovat, že šoa nebylo!!!
V neustálém uvědomování a hodnocení života, postojů, výchovy a hodnot.
 

6. Jak hodnotíte grafickou úpravu výstavy?

Z vybraných odpovědí:
Velmi přehledná.
Bezchybná.
Vynikající.
Dobře udělané.
Úžasná.
Je přehledná a myslím, že vše uceluje citát v záhlaví každého panelu.
Panely jsou přehledné a dosti velké.
 

7. Co byste na výstavě pochválili a proč?

Z vybraných odpovědí:
Práci všech, kteří se na výstavě podíleli, protože díky nim se i moji vrstevníci a mladší děti dozví vše.
Pochválila bych ji tím, že doopravdy na člověka zapůsobí.
Její uspořádání, filmové projekce, přehlednost, srozumitelnost.
Množství osobních deníků, vlastních zážitků účastníků transportů.
To, že seznamuje s LIDMI.
Fotografie a dokumenty ve vitrínách.
Zpracování historické části o Protektorátu Čechy a Morava.
Koncepce příběhů.
 

8. Jaké podněty, připomínky a komentáře byste chtěli uvést pro další práci Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze?

Z vybraných odpovědí:
Ať i nadále koná výstavy, přednášky a další kulturní akce, pro nás židovské i nežidovské obyvatelstvo.
Vyrobit pohlednice s texty dětí a na výstavě je prodávat.
Nemám připomínek, naopak za rozšíření aktivit děkuji.
 

Za Váš názor Vám děkujeme.


 

» O výstavě
 
» Schéma panelu
 
» Náhled panelu
 
» Harmonogram putování
 
» Technické parametry
 
» Doprovodné programy
 
» Ohlasy