Židovské muzeum v Praze
Židovské muzeum v Praze
ENGLISH
 

SCHÉMA PANELU
 

  Výstava je rozdělena do pěti celků, které zachycují dějinné úseky zachycující přístup nacistů ke „konečnému řešení židovské otázky“. Jednotlivá období se barevně odlišují. Snažili jsme se popsat průběh druhé světové války a perzekuci Židů v důsledku nacistické politiky očima dětí, které v té době žily, prostřednictvím jejich deníků a vzpomínek.
  Velké fotografie na každém panelu mají pomoci s vytvořením představy o životě a poměrech v jednotlivýcho obdobích. Menší fotografie pak ilustrují text.

1/ CITÁT– uvádí tématiku panelu pohledem dítěte žijícího v té době
2/ VROČENÍ – pomáhá časovému zařazení událostí, o kterých se píše na panelu
3/ ČÍSLO PANELU
4/ JMÉNA DĚTÍ – uvádějí autora citátu. Každé z dětí má svou barvu
5/ ÚRYVKY Z DENÍKŮ A VYPRÁVĚNÍ – citáty z deníku, které se vztahují k historickému úseku popisovanému na panelu
6/ DOKUMENTY – reprodukce autentických dobových dokumentů
7/ MAPY
8/ POPISKA – vysvětluje vyobrazení, doplňuje texty deníků
9/ INFORMAČNÍ TEXT – obsahuje obecné informace o dějinném úseku vztahujícímu se k panelu a uvádí deníky a vzpomínky dětí do historických souvislostí
10/ STATISTIKY – uvádějí data a informace, kolika osob se události týkaly
11/ ČASOVÁ OSA – na časové ose najdete vročení událostí, které vedly k perzekuci Židů za druhé světové války, postup perzekuce až po osvobození a návrat domů. Události jsou řazeny chronologicky podle témat jednotlivých panelů.


» O výstavě
 
» Schéma panelu
 
» Náhled panelu
 
» Harmonogram putování
 
» Technické parametry
 
» Doprovodné programy
 
» Ohlasy